Ügyfélkapu 

Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett biztonságosan kapcsolatba léphessenek az elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó szervekkel.

Az Ügyfélkapu a www.magyarorszag.hu Kormányzati Portálon az ugyfelkapu.magyarorszag.hu oldalon érhető el.

Ügyfélkapu létesítését bármely természetes személy kezdeményezheti a külképviseleten. A regisztrációhoz személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány (érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél, 2001. január 1. után kiállított kártya formátumú vezetői engedély) szükséges. Ezen kívül a kérelmezőnek meg kell adnia szabadon választott egyedi felhasználói nevét és egy elektronikus levélcímet (e-mail cím) is, mivel erre a címre kapja meg az első belépéshez szükséges egyszer használatos kódját.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a tároló elemet tartalmazó állandó személyazonosító igazolvánnyal (Eszig.) rendelkező polgárok számára lehetőség van otthonról, személyes megjelenés nélkül az első Ügyfélkapu-regisztráció létrehozására, amely szolgáltatáshoz az okmányszám és az egyszeri felhasználásra alkalmas (az okmányhoz tartozó PIN és PUK kóddal együtt átadásra kerülő) regisztrációs kód szükséges. Ezen adatok megadásával elektronikus úton, akár otthonról is végezhetnek Ügyfélkapu-regisztrációt és azzal akár azonnal elérhetnek elektronikus ügyintézési lehetőségeket az állampolgárok, kiváltva ezzel a korábbi személyes megjelenési kötelezettséget. A szolgáltatás igénybevételére a http://ugyfelkapu.gov.hu oldalon van lehetősége az állampolgároknak.


Erkölcsi bizonyítvány

A külképviseleten a megfelelő konzuli díj és illeték befizetése ellenében kezdeményezhető a magyar hatóság által kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzése. A kérelem beadásakor személyesen megjelenő ügyfél személyazonosságát a konzuli tisztviselő ellenőrzi. Az ügyfél kérelmének megfelelően a külképviseleten kérelmezett hatósági erkölcsi bizonyítvány kézbesíthető a külképviseleten keresztül, illetve lehetőség van magyarországi kézbesítési címre való postázásra is. A külképviseleten keresztül kézbesíteni kért hatósági erkölcsi bizonyítvány elektronikus közokiratként kerül megküldésre a kiállító magyar hatóság által, a konzuli tisztviselő pedig arról hiteles, papír alapú másolatot készít.


Családi állapot igazolás

A külképviseleten a megfelelő konzuli díj és illeték befizetése ellenében kezdeményezhető a magyar hatóság által kiállított családi állapot igazolásának beszerzése. A kérelem beadásakor személyesen megjelenő ügyfél személyazonosságát a konzuli tisztviselő ellenőrzi.


Életbenlét igazolás

Az ügyfél által személyesen benyújtott nyomtatványon a konzul a személyazonosítást követően hitelesíti az ügyfél aláírását vagy kézjegyét.