E-Személyi

A külföldön tartózkodó magyar állampolgárok a hivatásos konzuli tisztviselőnél tároló elemmel (chip) ellátott állandó személyazonosító igazolvány kiállítása iránti kérelmet nyújthatnak be. A külképviseleten ideiglenes személyazonosító igazolvány kérelmezésére nincs lehetőség.

További információért keresse fel a Konzuli Szolgálat oldalát.


Útlevél

Magánútlevél

A külföldön tartózkodó magyar állampolgárok Magyarország külképviseletein is benyújthatnak biometrikus adatokat tartalmazó magánútlevél kiállítása iránti kérelmet. Az eljárás során a konzuli tisztviselő a kérelmező személyi adatainak és magyar állampolgárságának ellenőrzését követően felveszi a kérelmet (fényképet, ujjnyomatot, aláírást elektronikus formában), amelyet elektronikus úton továbbít a Belügyminisztérium részére. Az elkészült magánútlevél az ügyfél kérésére a külképviseleten is átvehető. 

További információ a Konzuli Szolgálat oldalán.

Ideiglenes magánútlevél

Ha külföldi tartózkodása során a magyar állampolgár útlevele, illetve személyazonosító igazolványa a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, megrongálódott, lejárt, elveszett vagy eltulajdonították, a konzul kérelemre hazatérés, illetve a kérelmező szokásos tartózkodási helye szerinti ország területére történő visszatérés céljából ideiglenes magánútlevelet állít ki. Kivételes esetben, bizonyos feltételek mellett, lehetőség van a magyar állampolgár részére külföldön való további tartózkodásához, tovább- és hazautazásához legfeljebb egy évig érvényes ideiglenes magánútlevél kiállítására is.

Az ideiglenes magánútlevél kiállításáról részletes leírást itt talál.